Algemene voorwaarden

1. Afspraken

 • 1.1. - In het algemeen komt de chauffeur aan op de luchthaven tussen 20 à 30 min na de landing, dit is de tijd die voor de passagiers nodig is om uit het vliegtuig te stappen, de bagages op de rolband te halen en naar de aankomsthal te komen. Indien U geen bagages heeft, of enkel handbagage, gelieve ons hiervan dan te verwittigen zodat we hier rekening mee kunnen houden.
 • 1.2. - Indien U uw vlucht mist, U van vlucht veranderd of er een belangrijke aanpassing is in uw vluchtschema, vragen we U vriendelijk hier ons van te verwittigen. Bij nalatigheid van de klant om ons op de hoogte te houden zal de rit als uitgevoerd beschouwd worden en dus ook volledig aangerekend worden. Ook kunnen we U niet garanderen dat er een chauffeur beschikbaar is op het effectieve aankomstuur.
 • 1.3. - Dit geldt ook wanneer U verkeerde vluchtgegevens doorgeeft, zoals bijvoorbeeld een verkeerde vluchtnummer, aankomstdatum, of uur. (Let dus goed op dat U effectief de aankomstdag en uur doorgeeft en niet het vertrekuur of dag in het buitenland)
 • 1.4. - Indien U problemen ondervindt met uw bagages of enig ander hinder ondervindt na het landen, vragen we U vriendelijk om ons hiervan telefonisch van op de hoogte te brengen.
 • 1.5. - Indien uw vlucht vertraging heeft bij aankomst zullen wij steeds voorrang geven aan onze klanten die op reis vertrekken en die uiteraard hun vlucht niet mogen missen. We doen al het mogelijk om eventuele wachttijden zo veel mogelijk te beperken.
 • 1.6. - Indien uw vlucht te vroeg geland is, kan het zijn dat U even op de luchthaven moet wachten maar we zullen al het mogelijke doen om de wachttijden te beperken.
 • 1.7. - Bij bestelling via de website gent-luchthavenvervoer.be Gaat de klant een huurcontract aan waarbij hij beroep doet op onze diensten voor een minimumduur van 3 uur.

2. Betalingsmogelijkheden & kwijtschriften

 • 2.1. - Ritten worden in het algemeen contant betaald aan de chauffeur
 • 2.2. - Betalingsmogelijkheden zijn : Cash, vooraf per overschrijving, of met kredietkaarten zoals Visa, Mastercard en Maestro
 • 2.3. - Alle wagens zijn niet uitgerust met een kredietkaart-toestel. Betaling via kredietkaart dienen daarom op voorhand aangevraagd te worden, zodat wij een toestel kunnen voorzien.
 • 2.3. - Betalingen met kaart worden mogelijk gemaakt door een derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de goede werking van het toestel of eventuele hinder resulterend door het niet naar behoren functioneren van het toestel en of dienst
 • 2.3. - Voor ritten vanaf een bedrag van 200€/rit wordt gevraagd om vooraf te betalen per overschrijving. Deze ritten zullen enkel uitgevoerd worden indien de betaling tijdig binnen is of mits voorleggen van onbetwistbaar bewijs van betaling per e-mail
 • 2.4. - Voor bedrijven, en na goedkeuring door ons kunnen ritten betaald worden per overschrijving na ontvangst van de factuur.
 • 2.5. - De chauffeur kan U een ontvangstbewijs geven op aanvraag.
 • 2.6. - Facturen worden opgemaakt en maandelijks verstuurd per mail na het uitvoeren van de rit. Dit dient dan wel aangevraagd te worden bij boeking van de rit.
 • 2.7. - Indien de factuur niet betaald wordt binnen de 10 werkdagen na factuurdatum, wordt er een toeslag van 15% aangerekend.
 • 2.8. - Alle klachten aangaande facturen dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de 5 werkdagen na factuurdatum.

3. Bevuilen & beschadigen van de wagen

 • 3.1. - Het is niet toegestaan te eten in de wagen.
 • 3.2. - Bij uitzondering van water is het niet toegestaan te drinken in de wagen.
 • 3.3. - Kosten als gevolg van bevuiling aangebracht door de klant, zullen aangerekend worden. De aangerekende kosten voor het vervuilen van de wagen zijn de volgende:
  • 50€ voor kruimels en stofzuigbare, niet ruikende stoffen. Dit bedrag wordt meteen afgerekend met de chauffeur.
  • 150€ voor drank, vetplekken, en andere vlekmakkende stoffen. Dit bedrag wordt meteen afgerekend met de chauffeur.
  • 500€ voor braaksel, uitwerpsel of andere vlekken met sterke geuren. Hiervan wordt 150€ meteen afgerekend met de chauffeur, een factuur zal U opgestuurd worden voor het resterend saldo.
 • 3.4. - Voor het beschadigen van de wagen wordt er 150€ aangerekend meteen te betalen aan de chauffeur. De factuur met de kosten voor het herstellen van de wagen alsook de kosten voor het geleden verlies zal achteraf opgestuurd worden.
 • 3.5. - De tarieven vermeld in paragraaf 3.3 en 3.4 worden verdubbeld van Juni tot en met September, dit in verhouding met de drukte en het daaraan gepaard verhoogd verlies aan inkomsten die daaraan verbonden.

4. Verkeersregels

 • 4.1. - De chauffeur is ten aller tijden verplicht zich aan de verkeersregels te houden
 • 4.2. - Bij het aanzetten van de chauffeur verkeersregels te overtreden, door bijvoorbeeld druk uit te oefenen, zullen de daaruit vloeiende boetes verhaald worden bij de klant.
 • 4.3. - Het dragen van de gordel is verplicht bij het instappen in de wagen. Boetes ten gevolge van het niet dragen van de gordel zullen verhaald worden bij de klant.
 • 4.4. - Onze wagens zijn voorzien van een aantal zitplaatsen. Deze mag niet overschreden worden, daar ieder passagier voorzien moet worden van een gordel. Bij een niet voorziene bijkomende passagier behouden we ons daarom het recht deze te weigeren.

5. Kinderen

 • 5.1. - Voor het vervoeren van jonge kinderen zijn kinderzitjes niet verplicht, toch bieden we deze gratis aan om uw kind extra veilig naar zijn bestemming te brengen. Deze moeten wel op voorhand aangevraagd worden en hangen af van beschikbaarheid.
 • 5.2. - Minderjarigen worden niet vervoerd zonder dat ze in gezelschap zijn van een voogd, of mits zijn schriftelijke toestemming.

6. Dieren

 • 6.1. - Indien dieren vervoerd moeten worden, gelieve dit te melden bij reservatie
 • 6.2. - Dieren dienen in een bench vervoerd te worden, dit evengoed voor de veiligheid als voor het voorkomen van eventuele beschadiging aan de wagen.
 • 6.3. - Bij het bevuilen/beschadigen van de wagen door een dier zullen de kosten aangerekend worden zoals voorzien in hoofdstuk 3

7. Types vervoer

 • 7.1. - Er worden 2 soorten ritten aangeboden via gent-luchthavenvervoer.be .
  • standaard (of mogelijks gecombineerd) vervoer.
  • privé-vervoer.
 • 7.2. - Standaard kunnen ritten gecombineerd worden. Dit betekend dat er onderweg gestopt kan worden om iemand anders op te halen. In dit geval behouden we ons het recht U tot 45minuten voor het afgesproken tijdstip op te pikken. U wordt hier in dat geval de dag voor vertrek telefonisch van op de hoogte gebracht. We houden steeds rekening met het gewenste uur van aankomst op uw bestemming.
 • 7.3. - Het formulier laat U toe om als optie voor privé-vervoer te kiezen. In dat geval moet U de wagen nooit delen. Hier wordt 10€ extra per rit voor aangerekend.

8. Tussenstops

 • 8.1. - Tussenstops tijdens een rit zijn mogelijk hier wordt een supplement voor aangerekend die wordt als volgt berekend:
  • 5€ per extra stop
  • Indien hiervoor een omweg gemaakt wordt, wordt deze verrekend
  • Indien er wachttijden zijn van meer dan 15 minuten worden deze aangerekend aan een tarief van 30€/uur, dit per schijf van 10 minuten
 • 8.2. - Tussenstops dienen op voorhand aangevraagd te worden zodat onze planning niet in het gedrang komt.

9. Extra passagiers

 • 9.1. - We behouden ons het recht om extra passagiers, dat niet vermeldt worden tijdens de reservatie, te weigeren.
 • 9.2. - Indien deze passagiers aanvaard worden, zal er per extra passagier 50% van de oorspronkelijke prijs van de rit aangerekend worden.

10. Vertraging

 • 10.1. - Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant, doch zal time2go al het mogelijke doen om personen of goederen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen.
 • 10.2. - Time2go kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van de service door overmacht of door andere omstandigheden die niet te voorzien zijn.
 • 10.3. - Time2go zal nooit een vertrekuur bepalen op basis van een aankomstuur. Time2go kan wel een vertrekuur adviseren, op basis van eigen ervaring en tools zoals google maps, maar staat niet garant voor de juistheid hiervan. De klant moet zelf het aangewezen vertrekuur bepalen.

11. Wachttijden

 • 11.1. - Bij ophaling op de Luchthaven is 1 uur wachttijd inbegrepen in de prijs. Dit uur is te berekenen vanaf het landingsuur.
 • 11.2. - Bij ophaling bij de klant of eender andere locatie is 15 minuten wachttijd inbegrepen.
 • 11.3. - Eens de inbegrepen wachttijd verstreken is wordt er een extra wachttijd van 30€ per uur aangerekend, per begonnen schijf van 10 minuten. (5€/10min.)
 • 11.4. - Rokers kunnen aan de ingang van de parking beneden roken. Niet ter hoogte van de aankomsthall (waar de taxi's staan). Gelieve te wachten op uw chauffeur aan de afgesproken plaats deze zal U dan laten zien waar U kan roken op weg naar de wagen. Het niet respecteren van deze voorschrift lijdt tot het aanrekenen van Parkingkosten aan de klant voor een bedrag van 5€

12. Laattijdig boeken

 • 12.1. - Bij het boeken van een rit minder dan 12 uur op voorhand wordt er een supplement aangerekend van 10€

13. Annulatie

 • 13.1. - Bij annulatie binnen de 24 uur voor aanvang van de opdracht wordt 50% van het totale bedrag aangerekend
 • 13.1. - Bij annulatie binnen de 8 uur voor aanvang van de opdracht wordt 100% van het totale bedrag aangerekend

14. Privacy

 • 14.1. - Bij het bezoeken van de website http://www.gent-luchthavenvervoer.be wordt uw IP adres geregistreerd. Dit laat ons niet toe U rechtstreeks te identificeren, maar dit kan bij geschillen doorgegeven worden aan het gerecht als bewijs.
 • 14.2. - Bij het inboeken van een rit, wordt er bepaalde persoonlijke informatie gevraagd die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de rit. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor een andere doeleinde
 • 14.3. - Uw getuigenis kan op onze website gepubliceerd worden, met vermelding van uw voornaam en uw regio en mits toestemming met vermelding van uw bedrijf en diens logo. Deze kunnen op simpele aanvraag verwijderd worden.

15. Slotbepaling

 • 15.1. - Op al deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing
 • 15.2. - Eventuele geschillen worden geregeld voor het Vredegerecht van Lennik of de Rechtbank van Koophandel van Brussel volgens hun bevoegdheden.